Ενημερώσεις Δρομολογίων / Δελτία Τύπου

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ENHMEΡΩΣΗ

06/09/2021:

Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε για τα σημερινά δρομολόγια 09/08/2021 των πλοίων μας Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ & ΤΑΛΩΣ ως κάτωθι πίνακες:

 

 

31/08/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 05/09/2021 από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 07:00 για ΑΝΔΡΟ-ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας:

30/08/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Λόγω απουσίας μεταφορικού έργου από και προς την ΛΗΜΝΟ σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ στο σημερινό του δρομολόγιο Δευτέρας 10/05/2021 δεν θα προσεγγίσει στην ΛΗΜΝΟ και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι :

 

23/08/2021:

Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε ότι στο σημερινό δρομολόγιο Δευτέρας 23/08/2021 του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 14:00 για ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΙΟ – ΘΗΡΑ  θα αφαιρεθεί η προσέγγιση στο λιμένα της ΙΟΥ και θα προστεθεί προσέγγιση στο λιμένα ΑΝΔΡΟΥ κατά μετάβαση και επιστροφή. Το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας :

 

19/08/2021:

Προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων στο λιμένα της ΙΟΥ, σας ενημερώνουμε ότι στο αυριανό δρομολόγιο Παρασκευής 20/08/2021 του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 για ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΘΗΡΑ θα προστεθεί προσέγγιση στο λιμένα ΙΟΥ κατά μετάβαση και επιστροφή. Το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας :

 

09/08/2021:

Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε για τα σημερινά δρομολόγια 09/08/2021 των πλοίων μας Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ & ΤΑΛΩΣ ως κάτωθι πίνακες:

 

06/08/2021:  Λόγω αυξημένης κίνησης στους ενδιάμεσους λιμένες που είχε ως συνέπεια τον καθυστερημένου κατάπλου του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ στον λιμένα του ΠΕΙΡΑΙΑ, σας γνωρίζουμε ότι το σημερινό δρομολόγιο Παρασκευής 06/08/2021 θα εκτελεστεί από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 21:00 (αντί 17:00) για ΣΥΡΟ, ΤΗΝΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΘΗΡΑ ως κάτωθι πίνακας:

 

04/08/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ: Λόγω αυξημένης κίνησης στους ενδιάμεσους λιμένες που είχε ως συνέπεια τον καθυστερημένου κατάπλου του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ στον λιμένα του ΠΕΙΡΑΙΑ, σας γνωρίζουμε ότι το σημερινό δρομολόγιο Τετάρτης 04/08/2021 θα εκτελεστεί από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 23:59 (αντί 19:00) για ΜΥΚΟΝΟ, ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ, ΘΗΡΑ ως κάτωθι πίνακας:

 

04/08/2021: Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 08/08/2021 από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 07:00 για KEA-ΑΝΔΡΟ-ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας:

02/08/2021:

Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε για τα σημερινά δρομολόγια 02/08/2021 των πλοίων μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ & ΙΩΣΗΦ Κ ως κάτωθι πίνακες:

 

30/07/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: 

Προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων στους λιμένες ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ και ΙΟΥ, σας ενημερώνουμε ότι στο σημερινό δρομολόγιο Παρασκευής 30/07/2021 του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από ΠΕΙΡΑΙΑ για ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΘΗΡΑ θα προστεθούν και προσεγγίσεις στους λιμένες ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ και ΙΟΥ κατά μετάβαση και επιστροφή. Το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας :

 

15/07/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»:  Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 18/07/2021 από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 08:00 για ΑΝΔΡΟ-ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας:

12/07/2021:

Σας ενημερώνουμε ότι προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων καυσίμων τα δρομολόγια των πλοίων μας Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ και Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ για την Δευτέρα 12/07/2021 διαμορφώνονται ως κάτωθι πίνακες 1 και 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΙΩΣΗΦ Κ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΤΑΛΩΣ

 

16/06/2021:

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της σημερινής απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ναυτικών (Π.Ν.Ο.), τα πλοία μας Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ και Φ/Γ – Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα αναχωρήσουν στις 23:59 ως κάτωθι :

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»: 

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: 

 

14/06/2021:

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα 21/06/2021 τα δρομολόγια των πλοίων μας Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ και Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από Δευτέρα 21/06/2021 έως Κυριακή 27/06/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι :

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»: 

 

01/06/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ«: Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 06/06/2021 από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 07:00 για ΚΕΑ-ΑΝΔΡΟ-ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας:

12/05/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 10/05/2021 έως 31/10/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 10/05/2021 έως 31/10/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

10/05/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Λόγω απουσίας μεταφορικού έργου από και προς την ΛΗΜΝΟ σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ στο σημερινό του δρομολόγιο Δευτέρας 10/05/2021 δεν θα προσεγγίσει στην ΛΗΜΝΟ και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι :

 

22/04/2021:

Λόγω εορτασμού της Πρωτομαγιάς την Τρίτη 04/05/2021 τα δρομολόγια των πλοίων Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» και Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» θα εκτελεστούν μία μέρα αργότερα, δηλαδή Τετάρτη 05/05/2021 (αντί Τρίτης 04/05/2021) ως κάτωθι :

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»:

 

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»:

 

 

12/04/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 26/04/2021 έως 30/05/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 26/04/2021 έως 30/05/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

02/04/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 02/04/2021 έως 25/04/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 02/04/2021 έως 25/04/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

01/04/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ«: Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 04/04/2021 από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 10:00 για ΑΝΔΡΟ-ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας:

30/03/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ«: Το δρομολόγιο του πλοίου Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ Τετάρτης 31/03/2021 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 20:00 για ΧΑΝΙΑ και η επιστροφή του δεν θα εκτελεστεί λόγω γενικής απολύμανσης του πλοίου και αλλαγής πληρώματος.

 

29/03/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ«: Λόγω ύπαρξης κρουσμάτων COVID – 19 στο πλοίο μας Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ, το σημερινό προγραμματισμένο δρομολόγιο Δευτέρας 29/03/2021 του πλοίου στις 14:00 από ΠΕΙΡΑΙΑ για ΑΝΔΡΟ – ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΕΥΔΗΛΟ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΜΕΣΤΑ δεν θα εκτελεστεί.

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ θα εκτελέσει εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 29/03/2021 δρομολόγιο από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 23:59 προς ΑΝΔΡΟ – ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΕΥΔΗΛΟ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΜΕΣΤΑ ως κάτωθι πίνακας :

26/03/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ«: Προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων στο λιμένα της ΑΝΔΡΟΥ, σας ενημερώνουμε ότι στο δρομολόγιο της Δευτέρας 29/03/2021 του πλοίου μας Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ , Ν.Π. 12664 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 14:00 ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΕΥΔΗΛΟ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΜΕΣΤΑ θα προστεθεί και η προσέγγιση στην ΑΝΔΡΟ κατά μετάβαση και επιστροφή. Το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας :

22/03/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ«: Προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων στο λιμένα της ΜΥΚΟΝΟΥ, παρακαλούμε εγκρίνατε προσθήκη της ΜΥΚΟΝΟΥ κατά μετάβαση και επιστροφή στο σημερινό δρομολόγιο 08/03/2021 του πλοίου μας Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ , Ν.Π. 12664 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 14:00 προς ΠΑΡΟ –  ΝΑΞΟ – ΚΩ – ΡΟΔΟ ως κάτωθι πίνακας :

 

 

08/03/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ«:

Προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων στο λιμένα της ΜΥΚΟΝΟΥ, παρακαλούμε εγκρίνατε προσθήκη της ΜΥΚΟΝΟΥ κατά μετάβαση και επιστροφή στο σημερινό δρομολόγιο 08/03/2021 του πλοίου μας Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ , Ν.Π. 12664 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 14:00 προς ΠΑΡΟ –  ΝΑΞΟ – ΚΩ – ΡΟΔΟ ως κάτωθι πίνακας :

 

 

03/03/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 08/03/2021 έως 31/03/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»:  To πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» θα βρίσκεται εκτός δρομολογίων έως 01/04/2021.

 

25/02/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»:  Υπό την προϋπόθεση λήξης των απεργιακών κινητοποιήσεων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) σας ενημερώνουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ θα αναχωρήσει από τον ΠΕΙΡΑΙΑ αύριο Παρασκευή 26/02/2021 στις 16:00 για ΘΗΡΑ – ΧΑΝΙΑ ως κάτωθι πίνακας :

 

19/02/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»:  Τα δρομολόγια του πλοίου από 01/03/2021 έως 07/03/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Τα δρομολόγια του πλοίου από 08/03/2021 έως 25/04/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 08/03/2021 έως 25/04/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

16/02/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»:  Λόγω δυσμενέστατων καιρικών συνθηκών, σας ενημερώνουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ», θα πραγματοποιήσει δρομολόγιο σήμερα Τρίτη 16/02/2021 στις 20:00 για ΣΥΡΟ, ΤΗΝΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΜΕΣΤΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ και το δρομολόγιο διαμορφώνεται ως κάτωθι πίνακας:

Ως εκ τούτου, το δρομολόγιο της Τετάρτης 17/03/2021 στις 20:00 από ΠΕΙΡΑΙΑ για ΧΑΝΙΑ δεν θα εκτελεστεί.

15/02/2021:

 

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ«:  Λόγω δυσμενέστατων καιρικών συνθηκών με ανέμους εντάσεως 9 με 10 μποφόρ που επικρατούν στις περιοχές πλόων του πλοίου μας  Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ, σας ενημερώνουμε ότι το σημερινό δρομολόγιο του πλοίου Δευτέρας 15/02/2021 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 12:00 για ΣΥΡΟ, ΤΗΝΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΜΕΣΤΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟ δεν θα εκτελεστεί.

Υπό την προϋπόθεση βελτίωσης των καιρικών συνθηκών θα επανέλθουμε αύριο Τρίτη 16/02/2021 στις 12:00 με νεότερη ενημέρωση για την εκτέλεση του αναβληθέντος

 

16/12/2020:

Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ: Τα δρομολόγια του πλοίου από 11/01/2021 έως 28/02/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

 

30/11/2020:

Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ: Το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ θα βρίσκεται σε ετήσια ακινησία από 30/11/2020 έως 28/01/2021.

Ro-Ro NEARCHOS will be idle from 30/11/2020 to 28/01/2021.

 

20/11/2020:

Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ: Τα δρομολόγια του πλοίου από 30/11/2020 έως 10/01/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

 

04/11/2020:

Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ: Σας γνωρίζουμε ότι το δρομολόγιο του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ της Παρασκευής 06/11/2020 θα εκτελεστεί αύριο Πέμπτη 05/11/2020 στις 17:00 ως κάτωθι πίνακας :

 

 

29/10/2020:

Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια των πλοίων μας  Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ και Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ από 30/10/2020 έως 30/11/2020 ως κάτωθι πίνακες:

 

 

21/10/2020:

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου τα δρομολόγια των πλοίων μας  Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ για ΧΑΝΙΑ στις 20:00 και Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ στις 19:00 για ΜΥΚΟΝΟ, ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ, ΘΗΡΑ θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

Το πλοίο ΙΩΣΗΦ Κ θα αναχωρήσει στο κανονικό του δρομολόγιο την Παρασκευή 30/10/2020 στις 20:00 από ΠΕΙΡΑΙΑ για ΧΑΝΙΑ.

Το πλοίο ΝΕΑΡΧΟΣ θα αναχωρήσει την Παρασκευή 30/10/2020 στις 17:00 για ΣΥΡΟ, ΤΗΝΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ, ΘΗΡΑ ως κάτωθι πίνακας:

 

25/09/2020:

Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ: Τα δρομολόγια του νέου μας πλοίου Φ/Γ-/Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» από 25/09/2020 έως 30/10/2020 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ:  Το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ TAΛΩΣ θα βρίσκεται σε ετήσια ακινησία από 23/09/2020 έως 30/10/2020.

Ro-Ro TALOS will be idle from 23/09/2020 to 30/10/2020

 

 

Τακτικά Δρομολόγια

Τα πλοία μας εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς όλους τους προορισμούς που εξυπηρετούμε και είναι κατατεθειμένα στο υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας.

Ανταγωνιστικές τιμές!

Η εξειδίκευση μας στη μεταφορά φορτίων μας δίνει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τις ανταγωνιστικότερες τιμές της Αγοράς.

Ταξίδια παντός καιρού!

Τα φορτηγά πλοία μας δεν επηρεάζονται από το απαγορευτικό, ταξιδεύουν παντός καιρού. Μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό σας κανονικά!

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Πόλη: Πειραιάς, Τ.Κ.: 18648
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 31
Τηλέφωνο: 210-4133341
Fax: 210-4173886
Email: kallina_@otenet.gr

Facebook
Google +
Twitter
Youtube
GDPR